Zdawalność kat. A,A2,A1,AM

ROK Liczba Kursantów Liczba Zdanych Egzaminów Liczba Przystąpień do Egzaminów Zdawalność
2017 10 8 12 66,7%
2016 15 (+5*) 17 29 58,62%
2015 14 9 15 60,00%
2014 9 9 14 64,28%

* liczba zdających kursantów uczestniczących w kursach w latach poprzednich