Kategoria AM, A1, A2, A

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:
(dawna karta motorowerowa)

  • Motorowerem,
  • Czterokołowcem lekkim*

Wymagany wiek (dla rozpoczęcia kursu) – 13 lat i 9 miesięcy

Szkolenie obejmuje:

   • 10 godzin zajęć teoretycznych – (podstawy kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązki i prawa kierującego pojazdem)
   • 10 godzin zajęć praktycznych – (zajęcia na placu manewrowym, ruch miejski oraz ruch poza obszarem zabudowanym)

Nauka jazdy jest prowadzona pojazdem: Kingway

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

  • Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM*

Wymagany wiek (dla rozpoczęcia kursu) – 15 lat i 9 miesięcy

Szkolenie obejmuje:

   • 30 godzin zajęć teoretycznych – (podstawy kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązki i prawa kierującego pojazdem)
   • 20 godzin zajęć praktycznych – (zajęcia na placu manewrowym, ruch miejski oraz ruch poza obszarem zabudowanym)

Nauka jazdy jest prowadzona pojazdem: Suzuki GN125

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

  • Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM*

Wymagany wiek (dla rozpoczęcia kursu) – 17 lat i 9 miesięcy

Szkolenie obejmuje:

   • 30 godzin zajęć teoretycznych – (podstawy kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązki i prawa kierującego pojazdem)
    Nie dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy kat. A1
   • 20 godzin zajęć praktycznych – (zajęcia na placu manewrowym, ruch miejski oraz ruch poza obszarem zabudowanym)

Nauka jazdy jest prowadzona pojazdem: Suzuki Gladius SFV 650

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

  • motocyklem,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM*

Wymagany wiek (dla rozpoczęcia kursu):

   • 19 lat i 9 miesięcy – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
   • 23 lat i 9 miesięcy – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata
    prawa jazdy kategorii A2

Szkolenie obejmuje:

   • 30 godzin zajęć teoretycznych – (podstawy kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązki i prawa kierującego pojazdem)
    Nie dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy kat. A1 lub A2
   • 20 godzin zajęć praktycznych – (zajęcia na placu manewrowym, ruch miejski oraz ruch poza obszarem zabudowanym)
    10 godzin jeśli osoba posiada prawo jazdy kat. A1 lub A2

Nauka jazdy jest prowadzona pojazdem: Suzuki Gladius SFV 650

Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia 60 minutom.

*) prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim